หลักสูตร

สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์มีหลักสูตรสามทางสำหรับคนที่อยากเรียนพระคัมภีร์

ปริญญาตรีศาสนศาสตร์ B.Th

คนที่เรียนระดับปริญญาตรีศาสนศาสตร์ B.Th จะศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด นอกจากนั้นนักศึกษาจะเรียนเรื่องศาสนศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อใช้ในพันธกิจประจำ เพื่อให้เข้าใจและใช้พระคัมภีร์นักศึกษาก็จะศึกษาภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาหลักของพระคัมภีร์ใหม่ เมื่อเรียนจบท่านจะเข้าใจพระคัมภีร์อย่างลึกและสามารถตีความหมายเองเพื่อแป่งปันให้คนอื่นเข้าใจได้


คลิกดู หลักสูตร B.Th

  1. พระคัมภีร์ใหม่ NT 8 วิชา

  2. พระคัมภีร์เดิม OT 6 วิชา

  3. ศาสนศาสตร์ THEO 4 วิชา

  4. ประวัติศาสตร์ HIS 3 วิชา

  5. ภาษากรีก GRK 6 วิชา

  6. ทั่วไป GE 11 วิชา


อนุปริญญาตรีพระคัมภีร์เดิม A.Ot

คลิกดูหลักสูตร A.Ot

  1. พระคัมภีร์เดิม OT 6 วิชา

  2. ทั่วไป GE 5 วิชา

อนุปริญญาตรีพระคัมภีร์ใหม่ A.Nt


คลิกดู หลักสูตร A.Nt

  1. พระคัมภีร์ใหม่ NT 7 วิชา

  2. ทั่วไป GE 4 วิชา