เกี่ยวกับเรา

จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆ

คนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย 2 ทธ 2:2


ในตอนที่แก่ตัวลง เปาโลกล่าวคำนี้กับทิโมธี ที่เป็นศฺษยาภิบาลหนุ่ม มอบไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย

นั่นคือหัวใจและเป้าหมายของ สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่


ที่ที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า วิธีรับใช้พระองค์ในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณเอง และ วิธี สอนผู้อื่นต่อไปด้วย

เราเริ่มต้นด้วยความต้องการที่จะให้คริสตจักรของเราเติบโตในความเชื่อ

ของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง และ พัฒนาขึ้น เป็นสถาบันพระคัมภีร์ที่มีหัวใจใน

การฝึกอบรมผู้อื่น

ในขณะที่พวกเขายังคงมีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นของตนเองด้วย ที่สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่ คุณสามารถที่จะอยู่ในคริสตจักร ในท้องถิ่นของคุณเอง และศึกษาพระคัมภีร์กับเรา ทั้งในห้องเรียน หรือช่องทางออนไลน์ก็ได้และใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ เพื่อรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของคุณในทุก ๆ อาทิตย์

การเรียนในสถาบันของเรา จะท้าทายให้คุณเจาะลึกลงไปในพระวจนะของพระเจ้าและ เรามีเครื่องมือที่จะช่วยคุณในทำสิ่งนั้น โดยคุณสามารถทำสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ ในขณะที่มีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณและ รับใช้พระเจ้า ในที่ที่พระเจ้าทรงนำคุณไป

ท่านสามารถสมัครเรียนฟรีเดียวนี้