เกี่ยวกับเรา

จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆ

คนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย 2 ทธ 2:2


ในตอนที่แก่ตัวลง เปาโลกล่าวคำนี้กับทิโมธี ที่เป็นศฺษยาภิบาลหนุ่ม มอบไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย


นั่นคือหัวใจและเป้าหมายของ สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่


คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า เพื่อรับใช้พระองค์ในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณเอง และ สอนผู้อื่นต่อไปด้วย

เราเริ่มต้นด้วยความต้องการที่จะให้คริสตจักรของเราเติบโตในความเชื่อของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง และ พัฒนาขึ้น เป็นสถาบันพระคัมภีร์ที่มีหัวใจในการฝึกอบรมผู้อื่น ในขณะที่พวกเขายังคงมีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นของตนเองด้วย ในสถาบันฯ คุณสามารถที่จะอยู่ในคริสตจักร ท้องถิ่นของคุณเอง และศึกษาพระคัมภีร์กับเรา ทั้งในห้องเรียน หรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ คุณจึงจะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ เพื่อรับใช้พระเจ้าและเป็นทางอวยพรให้แก่สมาชิกในคริสตจักรของคุณ

การเรียนในสถาบันฯนี้ จะท้าทายให้คุณเจาะลึกลงไปในพระวจนะของพระเจ้าและ มีเครื่องมือที่จะช่วยคุณในทำสิ่งนั้น โดยคุณสามารถทำสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ ในขณะที่มีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณและ รับใช้พระเจ้า ในที่ที่พระเจ้าทรงนำคุณไป

อย่ารอครับ สมัครเรียนวันนี้เลย

คำถามไหมครับ

กดเพือขอข้อมูลเพิ่มเติ้มครับ