ค่าเรียน

ไม่มีค่าเรียน

เมื่อมาศึกษาพระคัมภีร์ในสถาบันพระคริสธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่ สถาบันฯนี้ถือว่า เป็นพันธกิจของคริสตจักรแบ๊พติสต์ชีวิตใหม่และจะพึ่งพาพระเจ้าดูแล นุกศึกษาจึงไม่มีค่าเรียนเมื่อศึกษาในสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่

คริสตจักรแบ๊พติสต์ชีวิตใหม่ถือว่า พระมหาบันชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า นำเราไปสอนทุกคนให้เป็นสาวก ไม่ว่าจะเป็นใคร พระเจ้ามอบความรอดให้แก่มนุษย์ทั้งหลายอย่างฟรี คริสตจักรจึงถือว่า มีน่าที่มอบความรู้ของพระองค์ให้ประชาชาติอย่างฟรีเช่นกัน

นักศึกษาที่เรียนในสถาบันมีน่าที่ซื้อหนังสือของตนเอง เพราะหนังสือเป็นส่วนหลกในการศึกษา คนที่ไม่ได้ซื้อหนังสือไม่สามารถเรียนได้ หลักสูตร์ของทุกวิชามีรายการหนังสือที่ จำเป็น ซึ่งนักศึกษาต้องซื้อ และมีหนังสือที่เสนอ ซึ่งนักศึกษาสามารถซื้อหรือไม่ ก็แล้วแต่ หนังสือมีราคาประมาณ 70-400 บาทต่อวิชา ส่วนมาก สถาบันฯไม่ได้ขายหนังสือ และไม่ได้กำไรสักบาทจากหนังสือที่นักศึกษาซื้อ

ร้านหนัสือที่ขาย

มีแค่ที่เรารู้จัก เป็นไปได้ที่มีแหล่งหนังสืออื่นๆ


ศูนย์หนังสือเรเดียนท์ (Radiant Book Centre) เว็บไซต์