วิธีศึกษา

1. ศูนย์การเรียนรู้พระคัมภีร์ • ศึกษาในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณ

 • ฝึกอบรมในคริสตจักรท้องถิ่น

 • ก้าวที่มั่นคงของการศึกษาภายในกลุ่ม

 • พัฒนาความเข้าใจ ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า

 • รับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น

 • ส่งเสริมพี่น้องในพระคริสต์

2. ออนไลน์


 • เรียนที่บ้าน

 • ฝึกอบรมในคริสตจักรท้องถิ่น

 • กําหนดก้าวของคุณเองสําหรับการสําเร็จ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี

 • พัฒนาความเข้าใจ ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า

 • รับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น

 • ส่งเสริมพี่น้องในพระคริสต์

อย่ารอครับ สมัครเรียนวันนี้เลย

คำถามไหมครับ

กดเพือขอข้อมูลเพิ่มเติ้มครับ