หลักสูตร

สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์มีหลักสูตรสามทางสำหรับคนที่อยากเรียนพระคัมภีร์

 • ระดับแรกคือ ประกาศนียบัตร นี้เหมาะสมสำหรับคนที่อยากเรียนเฉพาะเรื่องหนึ่งเท่านั้น เช่นพระคัมภีร์ใหม่ ศาสนศาตร์ ฯลฯ

 • ระดับอนุปริญญา นี้เหมาะสมสำหรับคนที่อยากเรียนเฉพาะส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์ให้เข้าใจละบริบททั่วไป ระดับนี้จะแน้นสวนหนึ่งแต่จะใช้วิชาอื่นๆเพื่อเห็นภาพใหญ่ด้วย

 • ระดับปริญญาตรี นี้เหมาะสมสำหรับคนที่อยากเรียนพระคัมภีร์ทั้งหมด ระดับนี้เหมาะสมทั้งชายและหญิงที่อยากมีรักฐานในพระคัมภีร์อย่างมันคง ระดับศึกษานี้เป็นระดับแนะนำให้คนที่อยากรับใช้พระเจ้าในอนาคต


ปริญญาตรี

คนที่เรียนระดับปริญญาตรี จะศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด นอกจากนั้นนักศึกษาจะเรียนเรื่องศาสนศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อใช้ในพันธกิจประจำ เมื่อเรียนจบท่านจะเข้าใจพระคัมภีร์อย่างลึกและสามารถตีความหมายเองเพื่อแป่งปันให้คนอื่นเข้าใจได้

หลักสูตร B.Th

 1. พระคัมภีร์ใหม่ NT 8 วิชา

 2. พระคัมภีร์เดิม OT 6 วิชา

 3. ศาสนศาสตร์ THEO 4 วิชา

 4. ประวัติศาสตร์ HIS 3 วิชา

 5. ภาษากรีก GRK 4 วิชา

 6. ทั่วไป GE 12 วิชา


อนุปริญญาตรี

คนที่เรียนระดับอนุปริญญา จะศึกษาพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งอย่างละเอียด นักศึกษาสามารถเลือกทางที่สนใจ และเมื่อตั้งใจเรียนต่อก็ใช้หน่วยกิต เพื่อเรียนปริญญาตรีต่อไป เมื่อเรียนจบ นักศึกษาก็จะสามารใช้เรื่องที่ได้ศึกษาในพันธกิจประจำ เมื่อเรียนจบท่านจะเข้าใจพระคัมภีร์หรือศาสนศาสตร์อย่างลึกและสามารถตีความหมายเองเพื่อแป่งปันให้คนอื่นเข้าใจได้

หลักสูตร

อนุปริญญาตรีพระคัมภีร์เดิม

A.Ot

 1. พระคัมภีร์เดิม OT 10 วิชา

 2. ทั่วไป GE 4 วิชา

 3. ศาสนศาสตร์ THEO 2 วิชา

หลักสูตร

อนุปริญญาตรีพระคัมภีร์ใหม่

A.Nt

 1. พระคัมภีร์ใหม่ NT 10 วิชา

 2. ทั่วไป GE 4 วิชา

 3. ศาสนศาสตร์ THEO 2 วิชา

หลักสูตร

อนุปริญญาตรีศาสนศาตร์

A.Th

 1. พระคัมภีร์เดิม OT 3 วิชา

 2. พระคัมภีร์ใหม่ NT 3 วิชา

 3. ทั่วไป GE 5 วิชา

 4. ศาสนศาสตร์ THEO 5 วิชา

อย่ารอครับ สมัครเรียนวันนี้เลย

คำถามไหมครับ

กดเพือขอข้อมูลเพิ่มเติ้มครับ