จุดประสงค์ของสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่คือการฝึกอบรม ด้านวิชาการและเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการรับใช้พระเจ้า ใน ท้ายที่สุด สถาบันปรารถนาที่จะฝึกคริสเตียนที่ซื่อสัตย์เพื่อที่พวกเขาจะ สามารถสอนผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน (2 ทธ 2:2)

อย่ารอครับ สมัครเรียนวันนี้เลย

คำถามไหมครับ

กดเพือขอข้อมูลเพิ่มเติ้มครับ